Zachodniopomorska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki.


Oferta


Dobra rada to podstawa

Programy związane z dotacjami unijnymi mają pomóc obywatelom i przedsiębiorcom. Korzystanie z nich umożliwia zrealizowanie wielu interesujących projektów, czasami jest kamieniem milowym w rozwoju firmy.

Aby jednak móc w pełni wykorzystać dostępne wsparcie, niejednokrotnie trzeba bardzo dobrze orientować się w aktualnych przepisach. W ich analizowaniu przyda się fachowa, doradcza pomoc. Już na etapie kreślenia projektu i przygotowywania wniosków rady specjalistów do spraw dotacji mogą okazać się na wagę złota. Przede wszystkim takie doradztwo służy podkreśleniu mocnych stron przedsięwzięcia i wykluczeniu ewentualnych błędów. Każdy ubiegający się o dotację unijną powinien przynajmniej rozważyć skorzystanie z profesjonalnej firmy doradczej. Często okazuje się, że dzięki niej znacząco zwiększyło się swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W przypadku korzystania z funduszy europejskich konieczne jest również rzetelne rozliczenie. Doradcy pomagają także podczas gromadzenia dokumentacji, związanej z inwestycją i poniesionymi kosztami.


Plan w biznesie

Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, jak ważny jest biznes plan. Dobry pomaga osiągać sukcesy, słaby może stać się przyczyną porażki przedsięwzięcia.

A zatem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, warto sporządzić fachowy biznes plan. Dokument tego rodzaju przyda się również w trakcie ubiegania się o kredyt czy dofinansowanie ze środków publicznych. Biznes plan można sporządzić samodzielnie. Warto jednak mieć na uwadze, że ciężko z dystansem ocenić swój własny pomysł. Pomocna może się zatem okazać fachowa firma doradcza. Jej pracownicy dostarczają wielu cennych rad odnośnie tworzenia biznes planów. Na życzenie klienta podejmują się również przygotowania takich dokumentów. Dzięki swojemu doświadczeniu wiedzą, jakie elementy należy wziąć pod uwagę, aby biznes plan był nie tylko efektowny, ale przede wszystkim racjonalny i dostosowany do bieżącej sytuacji rynkowej. Takie precyzyjne opracowanie mocnych, jak również słabszych stron przedsięwzięcia, pomoże przygotować się na liczne wyzwania z nim związane. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej


Fundacja PEN

Kontakt